Wie zijn wij, wat doen wij, wat kunnen wij voor jou doen?

Met ingang van 1 augustus 2018 is de Huurders Belangen Vereniging Losser (HBVL), als vereniging ophouden te bestaan en overgegaan in Stichting Huurders Belangen Losser afgekort SHBL.

Wij behartigen de belangen van de huurders, en ondersteunen buurtcommissies met het verwezenlijken en uitwerken van hun plannen die zij tot doel stellen, dit in overleg met de gemeente, de verhuurder, sociaalwerkteams en wijkpolitie.

Als Stichting Huurders Belangen Losser behandelen wij ook individuele klachten vaak in overleg met verhuurder en overige instellingen of instanties om tot een goede oplossing te komen, teven kunnen wij als stichting een beroep doen op de huurders geschillen commissie en hebben we een klachtenman/vrouw tot onze beschikking die deze taak op zich kan nemen.

Verleden naar het heden

Discussies die in het huidige woonbeleid spelen, vinden hun oorsprong in de economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het steeds maar toenemend aantal wettelijke regelingen denk aan de nieuwe woningwet van 2015 en de diversiteit van partijen waarmee huurdersorganisaties te maken hebben, is daarvan het logisch gevolg. Dat ook de huurdersorganisaties (ongeveer 50 jaar oud) zijn veranderd is onomkeerbaar. Het aantal onderwerpen is niet alleen zaken als huur en verhuur ook wonen en zorg, leefbaarheid en het aanpakken van wijken zijn belangrijke onderwerpen geworden.

In december 1995 is de Huurders Belangen Vereniging Losser ( HBVL ) opgericht, met als doel een evenwichtig volkshuisvestingsbeleid in de gemeente losser, en het behartigen van de belangen van haar leden.

De Stichting Huurders Belangen Losser heeft tot doelstelling het opkomen voor huurders van Domijn en andere huurders van toegelaten instellingen en volgens de Woningwet 2015 in haar werkgebied, het geven van voorlichting en het waarborgen van de rechtspositie van de huurders belangen behartigen, en een goede samenwerking met de met de verhuurder.

Doelstelling van de Stichting Huurders Belangen Losser

  • De belangen behartigen van huurders die betrekking hebben op de huurwoningen van Domijn in de Gemeente Losser.
  • De belangenbehartiging heeft betrekking op de woningen en de woonomgeving.
  • Het in gezamenlijk overleg met huurders en bewoners bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de directe woonomgeving.