Het kan zijn dat u niet tevreden bent over Domijn, over uw woning of omgeving.
Denk hier bijvoorbeeld aan de dienstverlening, overlast van buren of over een reparatie die niet goed is uitgevoerd.

Als u een klacht heeft, meldt U dat telefonisch (0900 – 335 0 335, gebruikelijke belkosten) of per e-mail (info@domijn.nl) aan Domijn.
Of persoonlijk op het kantoor van Domijn Losser in het Lossers Hoes

Als u zonder afspraak binnenloopt, hou er dan rekening mee dat het kan zijn dat u iets langer moet wachten óf maak vooraf een afspraak. Domijn probeert er dan samen met u uit te komen en uw klacht op te lossen. Noteer de naam van de functionaris met wie gesproken heeft en de datum en tijd. Komt u er met Domijn niet uit dan kunt u contact zoeken met de klachtenfunctionaris van de Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL). U kunt een e-mail sturen naar secretaris@shbl.nl of telefonisch contact zoeken met 06-37 68 40 66. De secretaris neemt contact met u op en maakt een afspraak voor een persoonlijk gesprek. In dat gesprek worden u persoonlijke gegevens genoteerd en de klacht die u heeft en geeft u de secretaris van de SHBL toestemming om namens u contact te zoeken met Domijn en uw klacht voor te leggen. Wij doen er alles aan om uw klacht gezamenlijk te verhelpen. Maar het kan zijn dat wij er met Domijn niet uit kunnen komen.

In dit geval kunnen wij uw klacht bij de onafhankelijke organisatie Klachtencommissie Woningcorporaties Twente aanmelden. Deze commissie houdt zitting in Losser en wordt door een onafhankelijke jurist voorzitter voorgezeten. Ook kan u, uw klacht voorleggen aan de Huurcommissie en daar zijn kosten aan verbonden die u terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld. Als u niet tot een vergelijk komt met Domijn in de bovengenoemde procedures wordt u ten alle tijden bij gestaan door een functionaris van de stichting.