Een bewonerscommissie bestaat uit een groep vrijwilligers die door huurders / bewoners worden gekozen en onderdeel gaan uitmaken van de Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL). Ze wordt geacht om de belangen te behartigen van betrokken huurders / bewoners van een complex, buurt, wijk of straat van huurwoningen die in eigendom zijn van woningcorporatie Domijn in de gemeente Losser.

De SHBL bevordert de totstandkoming van bewonerscommissies in complexen, buurten straten, wijken of kerkdorpen waar specifieke belangenbehartiging noodzakelijk is.

Bewonerscommissies overleggen met de Stichting Huurders Belangen Losser en of met woningcorporatie Domijn over aangelegenheden op eigen niveau. Dit overleg vindt plaats zo vaak als nodig voor een goede voortgang en te komen tot een gezamenlijke oplossing. Het zwaartepunt van dit overleg ligt bij de onderwerpen die zich in de diverse straten, wijken of complexen kunnen voordoen. Een bewonerscommissie heeft het recht om zelf het initiatief te nemen ten aanzien van het agenderen van ideeën en plannen voor overleg en advies.