Reactie van de Woonbond op het wetsvoorstel regie volkshuisvesting:
Voor de bouw van betaalbare woningen is meer regie van het Rijk nodig. De Woonbond juicht de komst van deze wet dan ook toe. Maar voor de bouw van sociale huurwoningen is meer borging in de wet nodig. Vandaag heeft minister Hugo de Jonge de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting naar de Tweede Kamer gestuurd. De Woonbond juicht het toe dat het Rijk met deze wet de regie neemt om te zorgen dat er méér betaalbare woningen worden gebouwd.

In de afgelopen jaren heeft de markt zich te veel gericht op de bouw van dure koopwoningen. De inzet om 2/3e betaalbaar (sociale huur en middensegment) te bouwen is volgens de Woonbond broodnodig om de wooncrisis op te lossen. Rijk, provincies en gemeenten krijgen daarvoor meer instrumenten. De wet wijkt af van de Nationale Prestatie Afspraken. In de Nationale Prestatie Afspraken maakte de Woonbond afspraken met de minister en de koepel van woningcorporaties (Aedes) om te zorgen dat er genoeg sociale huur gebouwd zou worden, met name ook door gemeenten met weinig sociale huur. Gemeenten met weinig sociale huur moesten sociale huur toevoegen. Tot ze 30% sociale huur hadden bereikt op hun totale voorraad. Ook werd in deze onderhandelingen de wens om gemeenten (met name grote steden) met relatief veel sociale huur minder sociaal te laten bouwen van tafel geveegd. Dit vonden zowel de Woonbond als Aedes niet wenselijk. Beide aanpassingen zijn gedaan zonder overleg met de Woonbond, terwijl dit cruciale elementen zijn om te zorgen voor borging van de bouw van sociale huurwoningen.

De Woonbond is dan ook tegen deze wijzigingen. De overheid moet de gemaakte afspraken in de Nationale Prestatie Afspraken nakomen. De wet zorgt voor daling van het aandeel sociale huur. Hoogleraar Johan Conijn becijferde eerder dat het huidige voorstel zorgt voor een daling van het aandeel sociale huur. Van 31% naar minder dan 26%. De vraag is of het huidige voorstel er dan wel voor zorgt of de enorme wachttijden voor de sociale huur gaan dalen. De Woonbond wil een wet die garandeert dat op nationaal niveau het aandeel sociale huur minimaal gelijk blijft. De wooncrisis is enorm. Het is goed dat het rijk zorgt dat er meer betaalbare woningen gebouwd gaan worden. Maar om écht te kiezen voor betaalbare volkshuisvesting moet de wet meer garantie bieden voor de bouw van sociale huurwoningen.

Wetsvoorstel Regie Volkshuisvesting